Binnen onze school werken we samen met Brussel mobiliteit en maken jaarlijks ons schoolvervoerplan op met verschillende acties er in.

Een schoolvervoerplan (SVP) bestaat erin maatregelen te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren, die een duurzaam beheer van het vervoer binnen een school bevorderen.

Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen.