Schooluren

Wat Start Einde
Start school 08u40
In de klas 08u45 10u25
Speeltijd 10u25 10u40
In de klas 10u40 12u20
Op woensdag eindigen de lessen om 12u20, maar er is opvang tot 18u.
Middagpauze 12u20 13u30
In de klas 13u30 14u20
Speeltijd 14u20 14u30
In de klas 14u30 15u20
Einde school 15u20
Betalende opvang 15u20 18u20/18u00

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Download

Infobrochure

U kan de infobrochure van de school hier downloaden

Download

Leerlingenraad

Doel van de leerlingenraad :

De leerlingenraad heeft als doel om; de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen en de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

De leerlingenraad werkt rond verschillende thema’s naargelang de noden van de school/leerlingen.

BV.

– uitnodigingen maken voor Halloween

– er werd gewerkt rond de knelpunten die de school heeft zoals drukke speelplaats, korte middagpauze,..

– oprichten van een spel en tekenruimte in onze school

We hebben geen vast thela, we bouwen verder op wat er uit de leerlingen komt.

Leerlingen die in de leerlingenraad zetelen zijn

Schoolraad GBS Goede Lucht

We bereiden de agendapunten voor op een gezellig Babbelcafé.
De verkozen leden van de schoolraad spreken uit naam van een grote groep ouders.

Het beleid van de school wordt gemaakt door iedere betrokkene.

Wie?

Verkozen vertegenwoordigers van ouders, personeel, de buurt en afgevaardigden van het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan vertegenwoordigd worden door de directie van de school, schepen van onderwijs Elke Roex of een afgevaardigde van de dienst onderwijs.

Wat?

Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid, …

Waar?

Op school

Wanneer?

3 keer per jaar op uitnodiging