Ouders zijn bijzonder welkom op onze school!

Acties ouderbetrokkenheid: 

 • Ouders kunnen met ideeën terecht bij Juf Anne
 • Open communicatie met ouders
 • Ouderparticipatie tijdens de pretroulette (schooloverschrijdende activiteiten)
 • Ouders begeleiden uitstappen
 • Voorleesmoeders in de 1e en 2e graad
 • Oudercafé

Studietoelage

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten.
Klik op de website voor verdere informatie.

studietoelagen.be

Neem deel aan onze klasgemeenschap
op ClassDojo

ClassDojo

De voordelen van het aansluiten van ouders:

✓ Geïnformeerde ouders bieden thuis betere ondersteuning.
✓ Schoolmomenten delen bevordert het gemeenschapsgevoel.
✓ Berichten (in meer dan 50 talen) breken communicatiebarrières.

3 stappen om ouders aan te sluiten

 1. Afdrukken
  Druk een uitnodiging van een ouder af (volgende pagina) voor elke
  leerling in uw klas.
 2. Naar huis sturen
  Stuur leerlingen met uitnodigingen naar huis om aan hun ouders of
  voogd te geven.
 3. Verbinden
  Ouders gebruiken de app of classdojo.com om de uitnodigingscode
  te verifiëren, bij je klas aan te sluiten en het account van hun kind
  in te stellen!

Praatcafé

Ouders en school ontmoeten elkaar voor een gezellige babbel en tevens is er ruimte voor vragen. Babbelcafé wordt maandelijks georganiseerd tijdens de ochtend van 8u45 tot 10u45.