Kinderen geloven in zichzelf.
‘IK KAN HET’

We leren de kinderen opkomen voor zichzelf. Ze hebben vertrouwen in eigen kunnen.

Kinderen ontwikkelen wilskracht.
‘HIER BEN IK GOED IN’

We leren de kinderen, vertrekkende vanuit hun eigen capaciteiten, zich volop te ontplooien.

Kinderen ontwikkelen wilskracht. ‘IK ZET DOOR’

We stimuleren de kinderen om niet op te geven. Positieve bekrachtiging zorgt voor het boeken van persoonlijke successen en dit zorgt voor wilskracht.

Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit. ‘DIT BEN IK’

De kinderen krijgen de ruimte en de mogelijkheden om zich op hun eigen wijze te ontplooien. Dit zorgt voor het verruimen van hun eigen identiteit.

Kinderen geven alle mensen gelijke kansen.
‘IEDEREEN IS GELIJK’

Je mag zijn zoals je bent en wie je bent !

Kinderen zijn verbonden met mens en maatschappij.
‘WIJ SAMEN’

We geven ze de kans zich te ontwikkelen tot wereldburger.

ONZE SCHOOLVISIE

Klik op de bovenstaande link om onze schoolvisie te lezen.

Onderwijs van de 21ste eeuw

Het volledige team is er zich van bewust dat ons onderwijs anders moet ingericht worden om tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen in de 21e eeuw. We willen het zelfsturend leren dat bij de kleuters reeds aan bod komt doortrekken naar alle graden in het lager onderwijs. We willen werken met niveaugroepen en elkaars talenten ten volle benutten binnen het leerkrachtenteam. De derde graad is daar mee gestart.

Hierbij denken wij vooral aan de vele voordelen:

Op leerlingniveau:

  • Instructies op maat.
  • De overgang van de lagere school naar het secundair zal vlotter verlopen. De leerlingen raken gewoon aan verschillende onderwijsstijlen en wennen reeds aan het wisselen van leerkrachten.
  • Leerlingen worden bijgewerkt, uitgedaagd en kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen.
  • Zittenblijven wordt voorkomen aangezien de leerlingen twee schooljaren de tijd hebben om de leerplandoelen te behalen.
  • Elke leerkracht heeft zijn eigen stijl en zijn karakter waardoor leerlingen makkelijker aansluiting zullen vinden bij één van beide stijlen. Hierdoor neemt het welbevinden van de leerlingen toe.
  • Meer individuele feedback.