Zorgvisie

Onze school, gelegen in een volkse wijk in Anderlecht, heeft een diverse leerlingenpopulatie. Zij hebben verschillende culturele achtergronden en vaak een thuistaal die niet Nederlands is.

Ons team bestaat uit gemotiveerde, hardwerkende leerkrachten en die er alles aan doen elk kind centraal te stellen.

De essentie van ons zorgbeleid is gericht op de maximale ontplooiing van onze kinderen. We willen hierbij vertrekken van een absoluut basisvertrouwen. Het welbevinden en de betrokkenheid van zowel leerkracht , leerling als team staat hier voorop. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen zich ondersteund voelt.

Zorgvisie pdf

Zorgleerkrachten

zorgcoördinator

Juf Nele

De zorgcoördinator helpt leerkrachten om leerproblemen bij leerlingen op te sporen, stippelt trajecten uit om die leerlingen te begeleiden en is de schakel met ouders, ondersteuningsnetwerk, CLB en eventueel andere externe partners. De zorgcoördinator is tevens in onze school de vertrouwenspersoon voor onze kinderen.

zorgondersteuners kleuter

- Juf Conny -
- Juf Patricia -

zorgondersteuners lager

- Juf Annemie -
- Juf Anne -
- Juf Emilie -

Onze zorgondersteuners geven extra ondersteuning in al onze klassen volgens de noden van de kinderen. Zij coachen de leerkrachten en ontwikkelen aangepaste materialen. Onze zorgondersteuners denken in teamverband na over de op maatgerichte trajecten voor de kinderen.

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Sinds 1 februari 2016 is CLBch@t bereikbaar.

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Contactpersonen

Technologiestraat 1

www.clbnbrussel.be

02 482 05 72

- CLB -

De chat is open op maandag,

dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u.

Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

- Clb Chat -

PPC

Stefan.houbrechts@clbvgc.be

0473812311

- Stefan Houbrechts -

Maatschappelijk werker

Ulli.dekoninck@clbvgc.be

0479080446

- Ulli De Koninck -

Arts

0490 49 34 34

- Sigrun Van De Velde -